Đặt Ngay
Phòng Họp Sông Hương số 1 2017-09-09T08:41:23+00:00

Phòng họp Sông Hương số 1

Diện Tích 180m2
Kích cỡ ( D&R) 20mx9m
Chữ U 100
Lớp Học 150
Rạp Hát 180